For More Filipino Worksheets Click Here.

Mga Hayop sa Bukid

Mga Hayop sa Bukid
Filipino, Araling Panlipunan
Pre-K, Kindergarten, Grade 1
Alamin ang mga hayop sa bukid at magaral ng patinig gamit ang worksheet na ito.

Click here to download.