For More Filipino Worksheets Click Here.

Hanapin ang mga Patinig

Hanapin ang mga Patinig
Filipino
Pre-K, Kindergarten, Grade 1
Alin sa mga larawan na ito ang nagsisimula sa patinig? Hanapin ang sampung bagay sa worksheet na ito.

Click here to download.