top of page

Titik A

Titik A

Ito ang Titik A. Isulat ang nawawalang titik at bigkasin ang mga salita.
Ang mga bagay na nasa larawan ay nagsisimula sa Titik A, at ito ay isa sa mga patinig.

To download FILE, click here:
bottom of page