top of page

Patinig Worksheet

Patinig Worksheet

Magensayo magsulat ng mga patinig. Ang mga patinig ay:

Aa
Ee
Ii
Oo
Uu

To download FILE, click here:
bottom of page