top of page

Orihinal na Alpabeto

Orihinal na Alpabeto

Narito ang lumang alpabeto ng Filipino. Mayroon itong dalawangpu na titik.

To download FILE, click here:
bottom of page