Mga Hayop sa Bukid

Mga Hayop sa Bukid

Alamin ang mga hayop sa bukid at magaral ng patinig gamit ang worksheet na ito.

To download FILE, click here: