top of page

Mga Hayop sa Bukid

Mga Hayop sa Bukid

Alamin ang mga hayop sa bukid at magaral ng patinig gamit ang worksheet na ito.

To download FILE, click here:
bottom of page