top of page

Hanapin ang mga Patinig

Hanapin ang mga Patinig

Alin sa mga larawan na ito ang nagsisimula sa patinig? Hanapin ang sampung bagay sa worksheet na ito.

To download FILE, click here:
bottom of page