top of page

Click here for more Filipino Worksheets

Ang Leon at Ang Daga 

Subject: Filipino Reading and Writing

 

Here is a story about The Lion and the Mouse. 

Panuto: Basahin ang istorya ng Leon at ng Daga. Sagutan ang mga tanong sa worksheet. 

Download the worksheet here.

Ang-Leon-at-ang Daga
bottom of page